ค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ม.1
18 ก.ค. 2558 เวลา 06:30น. ถึง 20 ก.ค. 2558 เวลา 16:00น.