ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.5
23 ก.ค. 2558 เวลา 06:30น. ถึง 25 ก.ค. 2558 เวลา 16:00น.