ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.6
29 ก.ค. 2558 เวลา 06:30น. ถึง 31 ก.ค. 2558 เวลา 16:00น.