ประชุมฟิสิกส์สัประยุทธ์
06 ส.ค. 2558 เวลา 09:00น. ถึง 08 ส.ค. 2558 เวลา 16:00น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ของนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3