ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3
07 ส.ค. 2558 เวลา 06:30น. ถึง 09 ส.ค. 2558 เวลา 16:00น.