ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.2
19 ก.ย. 2558 เวลา 06:30น. ถึง 21 ก.ย. 2558 เวลา 16:00น.