กิจกรรมต่าง ๆ

- ชื่นชุมนุม 2556
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารีพบนักเรียน
- ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี รับตำแหน่งผู้อำนวยการ
- ผอ.ปรเมษฐ์กล่าวลานักเรียน
- กฐินหลวง
- ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2
- ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2
- Classroom Meeting ม.4
- Classroom Meeting ม.3
- Classroom Meeting ม.2
- Classroom Meeting ม.1
- Classroom Meeting ม.6
- ประชุมครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ 4/2556
- จัดแห่ขบวนผ้าป่ามหากุศล
- ทอดผ้าป่าการศึกษาฯ
- รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- การรถไฟฯขอใช้สถานที่เพื่อจัดสอบบรรจุ
- การรถไฟฯขอใช้สถานที่เพื่อจัดสอบบรรจุ
- ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
- สอบวิชาสามัญ 7 วิชา
- สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
- สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
- สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
- สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
- สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
- ม.6 สอบ O-net
- ม.3 สอบ O-net


Page      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |