กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเอกธนัช แซ่จุ้ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 2/10
E-mail :
Facebook : mooosanam
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง