ข่าวผู้ปกครอง
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1839 คน] 2022-04-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1742 คน] 2022-04-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1150 คน] 2022-04-11
ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวเปลี่ยนแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 3391 คน] 2022-04-07
เรียกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 3211 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2531 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2894 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 3500 คน] 2022-03-31
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2766 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 5763 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 12492 คน] 2022-03-30
ประกาศผลสอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 4528 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมสอวน.ชีววิทยาฯ ค่ายที่ 2/2564 [อ่าน 7174 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 [อ่าน 12039 คน] 2022-03-23
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 3449 คน] 2022-03-19
Page      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |