ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
จำนวนผู้สมัครห้อง Giffted ม.1 ,ม.4 ปี59 [อ่าน 10076 คน] 2016-02-24
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ DS Pre-test' 59 [อ่าน 6951 คน] 2015-12-22
ประกาศ คะแนนการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ช่วงชั้น 3 และ 4 [อ่าน 3664 คน] 2015-12-01
ขอความอนุเคราะห์ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ [อ่าน 1475 คน] 2015-11-27
ตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันพระพุทธศาสนา [อ่าน 2772 คน] 2015-11-28
กำหนดการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 12220 คน] 2015-11-06
DS Pre-Test' 59 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 23141 คน] 2015-12-09
'ดาว์พงษ์' ปัดตอบ'แป๊ะเจี๊ยะ'ดีหรือไม่ดี [อ่าน 1147 คน] 2015-09-21
ม.1 ปี59 ประเดิมใช้คะแนนโอเน็ต5กลุ่มสาระ [อ่าน 9020 คน] 2015-09-15
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 1522 คน] 2015-09-03
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 51145 คน] 2016-04-04
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 9538 คน] 2015-09-03
ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 [อ่าน 4468 คน] 2015-11-02
สอวน ชีววิทยา โอลิมปิก รุ่นที่ 16 ประจำปี 2558 [อ่าน 34717 คน] 2015-09-17
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 3666 คน] 2015-04-10
Page      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |