ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
การคัดเลือกนักฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ (รอบที่สอง) [อ่าน 2181 คน] 2017-02-15
รับสมัครเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ถึง 1 มีนาคม 2560 [อ่าน 1436 คน] 2017-02-24
รับสมัครคัดเลือก นักฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2560 [อ่าน 4509 คน] 2017-01-31
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2560 [อ่าน 39357 คน] 2017-02-15
ประกาศผลการสอบ DS Pre-Test'60 [อ่าน 14709 คน] 2016-12-26
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ DS Pre-test' 60 [อ่าน 6119 คน] 2017-12-15
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงเรียนขยายผล สอวน ชีววิทยาฯ [อ่าน 1078 คน] 2016-12-15
DS Pre-Test' 60 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [อ่าน 20756 คน] 2016-12-16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร [อ่าน 956 คน] 2016-07-06
ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 1535 คน] 2016-06-16
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ [อ่าน 1739 คน] 2016-04-11
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 11425 คน] 2016-04-03
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 19368 คน] 2016-04-02
ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 5838 คน] 2016-04-01
กำหนดการนัดหมาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทุกระดับชั้น [อ่าน 8245 คน] 2016-03-27
Page      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |