ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2150 คน] 2022-04-19
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1461 คน] 2022-04-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1176 คน] 2022-04-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 697 คน] 2022-04-11
ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวเปลี่ยนแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2894 คน] 2022-04-07
เรียกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2584 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1879 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2400 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 3038 คน] 2022-03-31
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2398 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 5025 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 11248 คน] 2022-03-30
ประกาศผลสอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 4064 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 [อ่าน 11234 คน] 2022-03-23
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 3026 คน] 2022-03-19
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |