ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 9549 คน] 2022-03-11
รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 7818 คน] 2022-03-13
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 6532 คน] 2022-03-09
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 13384 คน] 2022-03-08
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 12888 คน] 2022-03-03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1254 คน] 2022-02-22
รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 5487 คน] 2022-02-23
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 6220 คน] 2022-02-07
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 11005 คน] 2022-02-06
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 44848 คน] 2022-03-10
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 15847 คน] 2022-01-22
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 13982 คน] 2022-01-19
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 1206 คน] 2021-11-11
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 1425 คน] 2021-11-06
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 874 คน] 2021-09-13
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |