ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 5139 คน] 2023-03-17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับม.1 [อ่าน 9216 คน] 2023-03-15
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 21469 คน] 2023-03-14
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน [อ่าน 1550 คน] 2023-09-15
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 2654 คน] 2023-03-14
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 4138 คน] 2023-03-14
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1233 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1596 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 7200 คน] 2023-03-10
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 9191 คน] 2023-03-08
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 14522 คน] 2023-03-08
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 9098 คน] 2023-02-24
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 59266 คน] 2023-02-26
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 66 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 11841 คน] 2023-01-13
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ DS Pre-test'66 [อ่าน 8271 คน] 2023-01-06
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |