ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ [อ่าน 1697 คน] 2016-04-11
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 11358 คน] 2016-04-03
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 19263 คน] 2016-04-02
ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 5727 คน] 2016-04-01
กำหนดการนัดหมาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทุกระดับชั้น [อ่าน 8206 คน] 2016-03-27
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 6213 คน] 2016-03-26
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ [อ่าน 5608 คน] 2016-04-02
รับสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ [อ่าน 1805 คน] 2016-03-24
รายงานจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 11688 คน] 2016-03-24
รับสมัคร ม.1 ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ (เอแม็ท/ซูโดกุ) [อ่าน 2604 คน] 2016-03-14
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 5344 คน] 2016-03-17
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP [อ่าน 9072 คน] 2016-03-17
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ [อ่าน 9316 คน] 2016-03-17
ประกาศห้องสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 6274 คน] 2016-03-06
รับสมัคร ม.1 ความสามารถพิเศษด้านดนตรี [อ่าน 2990 คน] 2016-03-03
Page      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |