ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558


 บันทึกโดย Admin  02 เม.ย. 2558ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทพื้นที่บริการผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ


หมายเหตุ

     ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายในวันที่  2  เมษายน  2558  เวลา  09.00 น.

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 14626