ประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  24 ม.ค. 2558

ประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

-------------------------------------------------------------

1. โรงเรียนศึกษานารี

2.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3. โรงเรียนเทพศิรินทร์

4. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

5. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

6. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

7. โรงเรียนหอวัง

8. โรงเรียนสตรีวิทยา

9. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการแบ่งสายแข่งขันรองรองชนะเลิศ ในวันที่ 25 มกราคม 2558 

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 เวลา 8.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------

ห้องแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์รอบรองชนะเลิศ ครั้งที่ 3 กำหนดห้อง 142, 144,148

ทั้งนี้การแบ่งสายทีม การแข่งขันจะประกาศให้ทราบในวัน และเวลา ดังกล่าว

-------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนแม่ข่าย เครือข่ายภาคกลางตอนบน

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ณ วันที่  24 มกราคม 2558ผู้เข้าชม : 1546