ม.4 มีเฮ!!... ลดวิชาสอบ O-NET


 บันทึกโดย Admin  01 ก.พ. 2558


จากการที่ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ขอเวลา 2 เดือน ในการพิจารณาข้อเสนอของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ที่มีแนวคิดให้ปรับลดจำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET จากเดิมที่ สทศ. จัดสอบเองทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ สทศ. จัดสอบเองเหลือเพียง 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเองนั้น

         วานนี้ (29 ม.ค. 2558) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เผย  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ข้อสรุปว่า สทศ. จะปรับลดจำนวนกลุ่มสาระในการสอบ O-NET แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะต้องเสนอ  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาและตัดสินใจว่า จะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

        ทั้งนี้ หาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบตามที่ สทศ. เสนอ การปรับลดรายวิชาสอบ O-NET  ก็จะเริ่มใช้กับนักเรียนในปี พ.ศ. 2560 (นักเรียน ม.4 ปีนี้นั่นเอง)

  ล่าสุด (31มค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันทุกฝ่าย มีมติว่าควรปรับลดรายวิชาสอบ O-NET จากเดิมทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ โดยใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้แรก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สทศ. จะเป็นผู้ออกข้อสอบตามเดิม  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ จะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นการวัดความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาจจะเป็นเชิงความจำหรือเชิงข้อเท็จจริง เช่น ประชาชนบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุเท่าไร รวมถึงการวัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคำถามจะเป็นในรูปแบบให้เด็กคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่การถามความจำ สทศ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบ และส่วนที่ 2 เป็นการสอบภาคปฏิบัติในวิชา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศาสนา เพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จะให้โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบเอง


ขณะที่ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  กล่าวว่า การปรับลดรายวิชาสอบ O-NET ครั้งนี้ จะต้องนำไปหารือกับหน่วยงานที่ใช้คะแนน O-NET ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่นำคะแนน O-NET  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชัน ในสัดส่วนถึง 30% ดังนั้นหากมีการปรับลดรายวิชาสอบลงให้เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนก็จะไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ จึงต้องไปหารือกับ ทปอ. ด้วยว่าเห็นด้วยกับการปรับลดครั้งนี้หรือไม่ เพราะตามปกติแล้วหาก ทปอ. จะปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแอดมิชชันต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1365