ฟรี...!! ค่าย วิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4


 บันทึกโดย Admin  19 มี.ค. 2558
ค่าย วิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

“ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 4” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอบรมให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์จรวด เพื่อจุดประกายความคิดในการวิจัยค้นคว้าจรวด ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ป้องปรามที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2557


กำหนดการรับสมัคร

- ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558


วันจัดค่าย
- 5-8 พฤษภาคม 2558 (สี่วันสามคืน)


คุณสมบัติ
- มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์ – คณิต


จำนวนรับ
- 100 คน


ค่าใช้จ่าย
- ฟรี


ที่มา : https://www.02dual.com

ผู้เข้าชม : 1056