เริ่มแล้ววันนี้ สมัคร ม.1,4


 บันทึกโดย Admin  20 มี.ค. 2558


   รับสมัคร ม.1   

- ความสามารถพิเศษ (25 คน)

- สอบคัดเลือก  (132 คน)

- พื้นที่บริการ  (88 คน)

- สอบและเงื่อนไขพิเศษ (25 คน)   ม.4   

- สอบคัดเลือก  (70 คน)


ผู้เข้าชม : 2523