บทเรียนโปรแกรม เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์


 บันทึกโดย Admin  02 เม.ย. 2558

ศึกษาบทเรียนโปรแกรม เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ได้ที่นี่

1. ชุดที่ 1 เรื่องการค้นพบกัมมันตภาพรังสี

1.1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี (https://www.youtube.com/watch?v=FRx_Jgjb8iQ)
ชุดที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส

ชุดที่ 3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

ชุดที่ 4 เรื่องไอโซโทป

ชุดที่ 5 เรื่องเสถียรภาพของนิวเคลียส

ชุดที่ 6 เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์

ชุดที่ 7 เรื่องประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์/อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน

7.1 1. การผลิตพลังงานนิวเคลียร์

7.2 การทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์


Physics 1.  บทความพิเศษ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
--------------------------------
โดย พิริยะ โตแก้ว
[email protected]
รายวิชาฟิสิกส์(เพิ่มเติม) ว30206
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
[email protected]
--------------------------------
www.sci-info-ds.com
--------------------------------

ที่มา : http://www.sci-info-ds.com

ผู้เข้าชม : 2516