ประกาศ!! พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนรับสมัครยุวมัคคุเทศก์ชั้นม. 1-4


 บันทึกโดย Admin  14 ก.พ. 2556

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
รับสมัครยุวมัคคุเทศก์ชั้นม. 1-4 

ใครสนใจ เข้าไปดูได้   ที่นี่

ผู้เข้าชม : 1524