บทเรียนโปรแกรม เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์(แก้ไขปรับปรุง)


 บันทึกโดย Admin  04 มิ.ย. 2558

บทเรียนโปรแกรมรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ฟิสิกส์ 6 ว 30206 เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์(แก้ไขปรับปรุง 30 มีนาคม 2558)

โดยนายพิริยะ โตแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
-----------------------------------------------------
1.การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
2.การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
3.การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
4.ไอโซโทป
5.เสถียรภาพของนิวเคลียส
6.ปฏิริยานิวเคลียร์
7.ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์/อันตรายของกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน
8.-สื่อวีดิทัศน์-การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ที่มา : http://www.sci-info-ds.com

ผู้เข้าชม : 1793