ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12


 บันทึกโดย Admin  02 พ.ย. 2558

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 12

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ

ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ปีการศึกษา  2558
ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 12

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

ผู้เข้าชม : 4480