การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559


 บันทึกโดย Admin  04 เม.ย. 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ม.4 (3 เมย.59)

- ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ม.1 (2 เมย.59)

- ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (25 มีค.59)

- กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบอุปกรณ์ เครื่องแบบ สมุด และกระเป๋า (Update 20 มีค.59)

จำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 (Update 20 มีค.59)

- รับสมัคร ม.1 ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ (เอแม็ท/ซูโดกุ) (Update 14 มีค.59)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (Update 11 มีค.59)

- ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP (Update 10 ีค.59)

ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต(Update 10 ีค.59)

- ห้องสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 (Update 4 มีค.59)

- รับสมัครความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี (Update 2 มีค.59)

- รับสมัครความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล (Update 26 กพ.59)

จำนวนผู้สมัครห้อง Giffted ม.1 ,ม.4 ปี59

ใบสมัคร และประกาศการรับสมัคร ม.1 , ม.4 
(Update 5 กพ.59) ผู้เข้าชม : 51808