เด็กเทพฯ คว้ารางวัลชนะเลิศภาพวาด 'คนไทย ไม่โกง'


 บันทึกโดย Admin  07 ต.ค 2558


การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 " คนไทย ไม่โกง " 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลภาพยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
นายวสุพล ณรงค์ศักดิ์ศิริ ชั้น ม. 5/8 โรงเรียนเทพศิรินทร์

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้นเป็น ครั้งที่ 22  ประจำปี 2558   
หัวข้อ "คนไทยไม่โกง"  โดยมีผลงานนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรวมแล้วกว่า 170 แห่ง ใน 52 จังหวัด ผลงานส่งเข้าประกวดรวมจำนวน 602 ภาพ มูลนิธิฯ ได้ทำการตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 


โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อันได้แก่         

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  รอดบุญ
  2. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
  3. อาจารย์อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ
  4. อาจารย์สังคม  ทองมี
  5. คุณสุนันทา  ตุลยธัญ                               
  6. อาจารย์วีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา
ผลการประกวด
ที่มา : http://www.yuvabadhanafoundation.org/

ผู้เข้าชม : 1682