ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ DS Pre-test' 59


 บันทึกโดย Admin  22 ธ.ค. 2558


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ DS-Pre-test'59


ห้องสอบ  DS - Pre - Test  ปี 2559
ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ยื่นสมัครทางเว็บไซต์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ยื่นสมัคร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์


หมายเหตุ
    นักเรียนที่ยื่นสมัคร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ให้นักเรียนดูห้องสอบที่บัตรตัวผู้เข้าสอบ

    นักเรียนที่สมัครสอบทางเว็บไซต์ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและติดรูปถ่ายเพื่อนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ   

    คลิก พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ           

ผู้เข้าชม : 7016