ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559


 บันทึกโดย Admin  17 มี.ค. 2559


>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<
>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์  ปีการศึกษา 2558 ผ่านการวัดศักยภาพได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ<<
>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<


หมายเหตุ

     นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย 
ในวันที่  13  มีนาคม  2559  เวลา  9.00 – 16.30น.  ที่ห้อง158

 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

 

       มอบตัวในวันที่  19 มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ


ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ผู้เข้าชม : 5597