ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ DS Pre-test' 60


 บันทึกโดย Admin  15 ธ.ค. 2560

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (DS Pre-test’ 60) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    

คลิก -  รายชื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ 

คลิก   -> รายชื่อสมัครที่โรงเรียน  


คลิก -แนวปฏิบัติในการสอบ

คลิก -ตัวอย่างการฝนกระดาษคำตอบ


ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย

หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

คลิก -->  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ    

เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก 
ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
 

ผู้เข้าชม : 6119