ชั่วโมงสร้างสุข กับการเรียนวิทย์แนวใหม่ ในโรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  10 ม.ค. 2560

โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้เชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาสอนร่วมกับคุณครูผู้สอน โดยการบันทึกเทปครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1/1 (English Program) ปีการศึกษา 2559
คุณครูวัลภา ชัยตามล คุณครูวิทยาศาสตร์ และคุณอนุสรณ์ อดิเรกกิตติคุณ (ผู้ปกครอง)
ผู้เข้าชม : 1524