เด็กเทพฯ คว้า 2 รางวัล ใน นิทรรศการวิชาการ เตรียมอุดมฯ


 บันทึกโดย Admin  12 ม.ค. 2560

'' นิทรรศการวิชาการ ''

ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ช. ฉัตรชัย แก้วฟ้าอ่อน ม.2/8
2. ด.ช. วิวรรธน์ ปุณหะกิจ ม.3/8รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเล่าเรื่องจากวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นายกิตติธร เจริญดี ม.3/8

ผู้เข้าชม : 1156