รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560


 บันทึกโดย Admin  24 ก.พ. 2560
กำหนดการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          ประเภทห้องเรียนพิเศษ             สอบวันที่                    4  มีนาคม 2560        

                                                ประกาศผลวันที่             9  มีนาคม 2560

                                                รายงานตัววันที่            12 มีนาคม  2560

                                                มอบตัววันที่                19  มีนาคม 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          ประเภทห้องเรียนพิเศษ             สอบคัดเลือกวันที่           5 มีนาคม  2560

                                                ประกาศผลวันที่           10  มีนาคม 2560

                                                รายงานตัววันที่            12 มีนาคม  2560

                                                มอบตัววันที่                19  มีนาคม 2560ผู้เข้าชม : 9166