ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


 บันทึกโดย Admin  10 มี.ค. 2560>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<หมายเหตุ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น.
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    รายงานตัวห้อง 152 และ 153

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์มอบตัวในวันที่  19 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. 

ที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ
ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 9077