ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP


 บันทึกโดย Admin  10 มี.ค. 2560>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<
>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ  MEP<<


หมายเหตุ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  12  มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น.

ห้องเรียนพิเศษ MEP        รายงานตัวห้อง  133 และ 134

ห้องเรียนพิเศษ EP        รายงานตัวห้อง 135


 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

มอบตัวในวันที่  19 มีนาคม  2560  เวลา 09.00 น. 

ที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ
ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 11705