ประกาศผลการคัดเลือกเข้าอบรม สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปี 2560


 บันทึกโดย Admin  20 ก.ย. 2560

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์การเช้าอบรมในระบบตั้งแต่
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 18.30น. - 27 กันยายน 2560 นี้
ผ่านทาง http://bkk.posn.or.th พร้อมพิมพ์เอกสารรายงานตัว
เพื่อนำมารายงานตัวยังศูนย์อบรมที่ผู้เข้าสอบได้ไปอบรม
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00น.
หากไม่ยืนยัน และไปรายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ศูนย์เทพศิรินทร์ : ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ
ศูนย์หอวัง : อาคาร 10 (อาคารวชิรุณหิศ) ชั้น 2 ห้องนวัตกรรม
ศูนย์ศึกษานารี : อาคาร 2 (อาคารอุดมวิทยายน) ชั้น 2 ห้อง 521
ศูนย์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  : อาคาร 4 ชั้น 4  ห้อง 444
ศูนย์สตรีวิทยา : อาคารเก้าทศวรรษ


ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์การเช้าอบรมในระบบตั้งแต่
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 18.30น. - 27 กันยายน 2560 นี้
ผ่านทาง http://bkk.posn.or.th พร้อมพิมพ์เอกสารรายงานตัว
เพื่อนำมารายงานตัวยังศูนย์อบรมที่ผู้เข้าสอบได้ไปอบรม
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00น.
หากไม่ยืนยัน และไปรายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


ศูนย์เทพศิรินทร์ : ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ
ศูนย์หอวัง : อาคาร 10 (อาคารวชิรุณหิศ) ชั้น 2 ห้องนวัตกรรม
ศูนย์ศึกษานารี : อาคาร 2 (อาคารอุดมวิทยายน) ชั้น 2 ห้อง 521
ศูนย์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  : อาคาร 4 ชั้น 4  ห้อง 444
ศูนย์สตรีวิทยา : อาคารเก้าทศวรรษ

ผู้เข้าชม : 14059