ตารางการอบรม สอวน ชีววิทยา ค่าย 2 ปรับแก้ใหม่ครั้งที่ 2


 บันทึกโดย Admin  20 ก.พ. 2561

กำหนดการเข้าอบรม สอวน ชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายที่ 2
ปรับแก้ครั้งที่2
>>ตารางการอบรม<<

1.ให้นักเรียนที่ผ่านการอบรม มารายงานตัวพร้อมเข้ารับการอบรม
ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนเทพศิรินทร์

2.นักเรียนที่เคยเข้ารับการอบรมค่าย 2 และไม่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารอบ 18 คน สุดท้าย หากประสงค์จะเข้าสอบในปีนี้
ให้นักเรียนนำส่ง สำเนาเกียรติบัตร ค่าย 2 มาที่
ครูพัชรี อานุภาพ 1466
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100

เพื่อจะได้ทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบต่อไป **
ให้ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มีนาคม 2561

3.ตารางการอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม

>>ตารางการอบรม<<

ผู้เข้าชม : 2801