ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  09 มี.ค. 2561


รายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ EP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ห้องสอบสัมภาษณ์นักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ  EP  และ MEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รายชื่อนักเรียนสอบห้องเรียนพิเศษ IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ประเภทห้องเรียนพิเศษ
สอบวันที่               10  มีนาคม  2561   
ประกาศผลวันที่      15  มีนาคม  2561
รายงานตัววันที่       18  มีนาคม  2561
มอบตัววันที่            24  มีนาคม  2561


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ประเภทห้องเรียนพิเศษ
สอบวันที่                11  มีนาคม  2561   
ประกาศผลวันที่      16  มีนาคม  2561
รายงานตัววันที่       18  มีนาคม  2561
มอบตัววันที่            24  มีนาคม  2561

ผู้เข้าชม : 14125