ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  05 เม.ย. 2561>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์– คณิตศาสตร์

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษาจีน

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา ( ฝรั่งเศส,  เยอรมัน,  ญี่ปุ่น )

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ทั่วไป ( พละ,  ศิลปะ,  การงานอาชีพ )


หมายเหตุ    นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามแผนการเรียนแล้ว มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.  วันที่  5  เมษายน  2561  เวลา  09.00 น.  นักเรียนลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย 
2.  วันที่  8  เมษายน  2561  เวลา  08.30 น.  มอบตัวและลงทะเบียนเรียน  พร้อมทั้งโรงเรียนขอจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตามที่ สพม. 1  อนุมัติ ประมาณ  4,700 บาท
นักเรียนที่ไม่มามอบตัวจะถือว่า สละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 7445