ประกาศผลการคัดเลือกเลือกเข้าค่ายสอวน ชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 1/61


 บันทึกโดย Admin  18 ก.ย. 2561

ศูนย์สอวน.ชีววิทยาโรงเรียนเทพศิรินทร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน ชีววิทยา ค่าย 1 / 61


>> ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <<

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 19 ก.ย.61 และ/หรือ
ผู้สมัครสอบทุกคนเข้าไปดูคะแนนสอบ ได้ที่ https://bkk.posn.or.th/

โดยระบบจะเปิดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์หลังจากทุกศูนย์วิชาประกาศผ่านเว็บ

---------------------------------------------------------------------

รายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00น.-08.30น. ณ ศูนย์อบรมที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก

---------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2
คุณครูพัชรี อานุภาพ 095-051-6361 คุณครูวิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ 084-024-2344

2.ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา อาคารเก้าทศวรรษ หน้าห้องวิชาการ
คุณครูชัชญาภา บูรณ์ญเพ็ชร 086-302-4399 ครูครูศุภาณี พรทอง 081-544-7864

3.ศูนย์โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ ห้องนวัตกรรม ชั้น 2
คุณครูวีระเดช คำถาวร 086-099-9526 คุณครูทิพวรรณ พวงมาลัย 084-148-4090

4.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อาคาร 4 ห้อง 444
คุณครูกีรติ โกบุตร 092-012-6694 คุณครูชลิดา สิงค์รันต์ 089-495-7352

5.ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี อาคาร 2 ห้อง 521
คุณครูฤพลวดี บุนนาค 085-903-6424 คุณครูวิชญาดา เหล่าลือชา 094-682-9988

ติดตามความเคลื่อนไหว สอวน.ชีววิทยาโอลิมปิก เข้าไปกด like ที่ debsirinbioposn


ผู้เข้าชม : 31684