แนวปฏิบัติในการสอบ DS Pre - Test'62 และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าสอบ


 บันทึกโดย Admin  15 ธ.ค. 2561รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบโครงการ DS Pre - Test'62


เนื่องจากสถานที่จอดรถในโรงเรียนเทพศิริทนร์ไม่เพียงพอ  ท่านผู้ปกครองสามารถนำรถไปจอดตามสถานที่ต่อไปนี้
1.  สนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.  ลานจอดรถวัดเทพศิรินทราวาส
3.  ลานจอดรถสโมสรรถไฟ
4.  ริมคลองผดุงกรุงเกษม

ผู้เข้าชม : 7144