ประกาศห้องสอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  09 มี.ค. 2562
download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ระดับ ม. 1 ประเภทห้องเรียน English Program
ระดับ ม. 1 ประเภทห้องเรียน Mini English Program
ระดับ ม. 1 ประเภทห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ระดับ ม. 4 ประเภทห้องเรียน Intensive English Program
ระดับ ม. 4 ประเภทห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


กำหนดการนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   และมัธยมศึกษาปีที่   4   ปีการศึกษา   2562


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สอบคัดเลือก          วันที่  9  มีนาคม 2562
 ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  13  มีนาคม  2562     
มอบตัว              วันที่   16  มีนาคม   2562
         
ห้องเรียน  EP  และ  MEP
สอบคัดเลือก          วันที่  9  มีนาคม 2562
ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  13  มีนาคม  2562     
มอบตัว              วันที่   16  มีนาคม   2562         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม                 
สอบคัดเลือก          วันที่  10  มีนาคม  2562  
ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  14   มีนาคม   2562
มอบตัว              วันที่   17   มีนาคม   2562

ห้องเรียน  IEP 
สอบคัดเลือก          วันที่  10  มีนาคม  2562
ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  14   มีนาคม   2562     
มอบตัว              วันที่   17   มีนาคม   2562  

ผู้เข้าชม : 12695