ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  13 มี.ค. 2562นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกมอบตัว

ในวันที่  13  มีนาคม  เวลา  9.00 – 16.30 น.

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ลำดับที่  1 – 36 รายงานตัวที่ห้อง  142
ลำดับที่  37 – 72 รายงานตัวที่ห้อง  147

ห้องเรียนพิเศษ EP
ลำดับที่  1 – 30 รายงานตัวที่ห้อง  158

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ลำดับที่  1 – 30 รายงานตัวที่ห้อง  152
ลำดับที่  31 – 60 รายงานตัวที่ห้อง  153

ผู้เข้าชม : 18724