ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  14 มี.ค. 2562
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกมอบตัว

ในวันที่  14  มีนาคม  เวลา  9.00 – 16.30 น.

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์


ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ฯ
ลำดับที่  1 – 31  รายงานตัวที่ห้อง  147

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ฯ
ลำดับที่  1 – 30 รายงานตัวที่ห้อง  142

ห้องเรียนพิเศษ IEP
ลำดับที่  1 – 36 รายงานตัวที่ห้อง  152

ผู้เข้าชม : 6595