ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  26 มี.ค. 2562

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์– คำนวณ

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษาจีน

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา ( ฝรั่งเศส,  เยอรมัน,  ญี่ปุ่น )

>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ทั่วไป ( พละ,  ศิลปะ,  การงานอาชีพ )หมายเหตุ
 
       ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่   6  เมษายน  2562  เวลา 9.00 – 16.30 น

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ผู้เข้าชม : 5696