ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  03 เม.ย. 2562  
ห้องรับรายงานตัว วันที่  3  เมษายน  2562

สอบพื้นที่บริการ  ลำดับที่     1 - 40  รายงานตัวห้อง  152
สอบพื้นที่บริการ  ลำดับที่   41 - 92  รายงานตัวห้อง  153
สอบคัดเลือกทั่วไป  ลำดับที่   1 - 40 รายงานตัวห้อง  154
สอบคัดเลือกทั่วไป  ลำดับที่  41 - 80 รายงานตัวห้อง  155
สอบคัดเลือกทั่วไป  ลำดับที่  81 - 120 รายงานตัวห้อง  156
สอบคัดเลือกทั่วไป  ลำดับที่  121 - 163 รายงานตัวห้อง  157
สอบและมีเงื่อนไขพิเศษ  ลำดับที่  1 - 40 รายงานตัวห้อง  158
ชั้น  5  ตึกเยาวมาลย์


ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 21349