ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  06 เม.ย. 2562


แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีนหมายเหตุ

    ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  
ในวันที่  6  เมษายน  2562  เวลา  09.00 - 16.30 น.  ห้อง   159


ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 8783