เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  22 เม.ย. 2562


เวลา 7.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สนามฟุตบอล
เวลา 8.10 น. เริ่มคาบที่ 1

หมายเหตุ
1.  นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
2.  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มเรียนได้จากบอร์ดลานชวนชม หน้าตึกเยาวมาลย์ ฯ

ผู้เข้าชม : 5017