ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ ที่ไม่เคยรู้ โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์


 บันทึกโดย Admin  22 พ.ค. 2562

ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ ที่ไม่เคยรู้

โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ท.ศ.04-06

download >> หนังสือประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ฯ <<


ความนำ
ในโอกาสที่ผู้เขียนเป็นต้นคิดและหัวแรงในการจัดทำาพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้ทำาการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์อย่างจริงจัง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าใจข้อเท็จจริงให้ดีที่สุดเท่าที่จะใช้หลักฐานทางหลักวิชามาอ้างอิงได้ ผลการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาได้ค้นพบข้อมูลหลายๆ เรื่องที่ชาวเทพศิรินทร์ และผู้สนใจประวัติศาสตร์อาจยังไม่เคยทราบมาก่อน มีทั้งข้อมูลที่น้อยคนจะเคยทราบ และข้อมูลที่แก้ไขความเชื่อหรือความเข้าใจผิดที่เคยมีกันมา

ดังนั้นผู้เขียนจึงใคร่ขอถ่ายทอดผลการค้นคว้าในบางเรื่องมาให้ทราบโดยหวังจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเทพศิรินทร์และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในหมู่ชาวเทพศิรินทร์ที่จะช่วยกันค้นคว้าเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างมีเหตุผล


download >> หนังสือประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ฯ <<

ผู้เข้าชม : 1991