รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง


 บันทึกโดย Admin  14 มิ.ย. 2562

ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ (ด่วน)

2.เจ้าหน้าที่โครงการเทพรำเพย

3.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

4.ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 747