การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 88 ปี วันสถาปนาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


 บันทึกโดย Admin  10 ก.ค. 2562

การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ88 ปี
วันสถาปนาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัชกาลที่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562
รายละเอียดการประกวด

1.ผู้เข้าประกวดออกแบบ : นักเรียนเก่าและปัจจุบันเทพศิรินทร์
(ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวนักเรียน เบอร์ติดต่อ)

2. วันที่ส่งผลงาน : วันที่ 8 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลงานได้ที่
e-Mail : staff@debsirinalumni.org

หรือ
LINEID : 0813581807 , prdsa2428

3. รูปแบบผลงาน ไม่จำกัดขนาด

และเทคนิค ทางสมาคมฯจะนำผลงานของผู้ชนะเลิศไปเป็นโลโก้ในของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ และการประชาสัมพันธ์งานของสมาคมฯต่างๆ ตลอดปี

3.1 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ไฟล์ JPEG , ขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 500 KB ไม่เกิน 2 MB (ผู้ชนะเลิศ ส่งไฟล์ ai ภายหลัง)

3.2 ภาพถ่ายของภาพวาดลงสี

3.3 ภาพถ่ายของรูปแบบผลงานด้วยเทคนิคอื่นๆ

การคัดเลือก

รอบคัดเลือก : คัดเลือก 3 ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการโหวตของนักเรียนเก่าและปัจจุบันระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทางลิ้งก์ของ google doc ที่จะประชาสัมพันธ์ในภายหลัง ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกในวันที่3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รอบตัดสิน : ตัดสินผู้ชนะจาก 3 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก โดยเจ้าของผลงานทั้ง 3 ท่าน นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

ประกาศผล

ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด :
วันที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ

ของรางวัล

รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 8,888 บาท

ผู้ผ่านเข้ารอบ : รับของที่ระลึกท่านละ 1 รางวัล

ผู้ร่วมโหวตผลงาน 200 ท่านแรก รับของที่ระลึกท่านละ 1รางวัล

 

หมายเหตุ :

1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สุด

2. ผู้ชนะเลิศต้องมอบผลงานการส่งเข้าประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ของทางสมาคมฯ


ผู้เข้าชม : 770